© Copyright by Inmodus 2019

Sympozjum Agrofortis

Kilka razy w roku organizujemy, specjalnie
dla naszych użytkowników, specjalistyczną konferencje, której nadaliśmy nazwę

 


       SYMPOZJUM AGROFORTIS


Na każdym wydarzeniu prezentujemy wiedzę z obszaru, w którym współpracujemy z naszymi klientami
oraz prognozujemy wspólne działania.

Właściciel serwisu:

Inmodus sp. z o.o.

ul. Wilczyńskiego 25e/301b

10-686 Olsztyn

NIP: 6423188356

REGON: 360073224

KRS: 0000533765

Konto Alior Bank:

61 2490 0005 0000 4500 7287 5186

Strona: agrofortis.pl

Mail: biuro@agrofortis.pl

Telefon: 
Piotr - 535 904 007
Marek - 537 311 306

Od pon. do pt. :

od 8.30 do 16.00

W tych godzinach jesteśmy aktywni
na wszystkich kanałach

mail: biuro@agrofortis.pl

telefon: +48 881 313 771

adres:
Centrum Handlowe H&B 
ul. Wilczyńskiego 25e/301B
10-686, Olsztyn

Przydatne informacje

Godziny otwarcia:

Kontakt

Dokumenty

Polityka prywatności

Oświadczenia woli

Nota prawna

Puszcza Napiwodzko-Ramucka - kompleks leśny o powierzchni 117 319,9 hektarów, położony w województwie warmińsko-mazurskim, pomiędzy Olsztynem, Olsztynkiem, Nidzicą, Szczytnem i Pasymiem.
 
Krajobraz puszczy uformowany został kilkanaście tysięcy lat temu podczas ostatniego zlodowacenia! 
Obszar ten leży na podłożu morenowym sandrowym. Rzeźba tego terenu jest bardzo urozmaicona, polodowcowe zagłębienia wypełniają jeziora,
a doliny kształtowane są przez kilka niewielkich rzek.
 
Lasy zajmują około 75% powierzchni obszaru, wśród zbiorowisk leśnych dominują bory sosnowe oraz sosnowo-świerkowe. Ze względu na duże zróżnicowanie siedlisk, na terenie puszczy występuje szeroka lista rzadkich i chronionych roślin, między innymi największe w Polsce skupisko tajęży.
To gatunek storczyka, występujący tylko w bardzo czystym środowisku.
 
Lasy puszczy, według ekologa z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, posiadają nie tylko walory przyrodnicze, ale także uzdrowiskowe.
W Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej występuje co najmniej 200 gatunków ptaków! 
Ze względu na to, że jest ostoją ptaków o randze europejskiej, została objęta obszarem Natura 2000.
Wśród ssaków można tu spotkać łosie, jelenie szlachetne, sarny, dziki, jenoty i wilki. 
 
Puszcza objęta jest Obszarem Chronionego Krajobrazu Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej, ponadto znajduje się tu 11 rezerwatów przyrody.

 

Więcej informacji o lokalizacji, cenach oraz sposobie nabycia znajdziecie Państwo po założeniu bezpłatnego konta:

Puszcza Napiwodzko-Ramucka - cud natury

21 lutego 2022

|

|