© Copyright by Inmodus 2019

Sympozjum Agrofortis

Kilka razy w roku organizujemy, specjalnie
dla naszych użytkowników, specjalistyczną konferencje, której nadaliśmy nazwę

 


       SYMPOZJUM AGROFORTIS


Na każdym wydarzeniu prezentujemy wiedzę z obszaru, w którym współpracujemy z naszymi klientami
oraz prognozujemy wspólne działania.

Właściciel serwisu:

Inmodus sp. z o.o.

ul. Wilczyńskiego 25e/301b

10-686 Olsztyn

NIP: 6423188356

REGON: 360073224

KRS: 0000533765

Konto Alior Bank:

61 2490 0005 0000 4500 7287 5186

Strona: agrofortis.pl

Mail: biuro@agrofortis.pl

Telefon: 
Piotr - 535 904 007
Marek - 537 311 306

Od pon. do pt. :

od 8.30 do 16.00

W tych godzinach jesteśmy aktywni
na wszystkich kanałach

mail: biuro@agrofortis.pl

telefon: +48 881 313 771

adres:
Centrum Handlowe H&B 
ul. Wilczyńskiego 25e/301B
10-686, Olsztyn

Przydatne informacje

Godziny otwarcia:

Kontakt

Dokumenty

Polityka prywatności

Oświadczenia woli

Nota prawna

Nota Prawna

Niniejsza nota prawna stanowi regulację prawną dotyczącą korzystania ze stron internetowych firmy

Inmodus sp. z o.o. ul. Wilczyńskiego 25e/301b, 10-686 Olsztyn

 

1. Prawo autorskie

1. Treść strony internetowej WGZ.PL chroniona jest prawem autorskim. Zawartość serwisu internetowego nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba, że INMODUS SP. Z O.O. wyrazi na to pisemną zgodę, z zastrzeżeniem korzystania o charakterze nie komercyjnym dla użytku osobistego. Wszelkie działania naruszające prawa autorskie są zabronione.

2. Nazwy handlowe zmieszczone na stronie internetowej WGZ.PL stanowią zarejestrowane znaki towarowe i/lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

 

2. Zasady korzystania z serwisu

1. Treści zamieszczone w materiałach zawartych na stronie internetowej WGZ.PL mają wyłącznie charakter informacyjny i reklamowy, nie mogą być traktowane, jako forma doradztwa, konsultacji czy rekomendacji.

2. Informacje zamieszczone na stronie internetowej WGZ.PL w oznaczonych artykułach z prasy mają charakter informacyjny i nie stanowią konsultacji. Firma INMODUS SP. Z O.O. nie ponosi odpowiedzialności za treść artykułów, o których mowa powyżej.

3. Informacja handlowa zamieszczona w serwisie internetowym WGZ.PL nie stanowi ofert świadczenia usług lub oferty sprzedaży jakichkolwiek produktów z wyłączeniem sklepu internetowego WGZ dostępnego tylko dla zarejestrowanych klientów akceptujących osobny regulamin dokonywania zakupów.

4. Firma INMODUS SP. Z O.O. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania informacji zawartych na stronach internetowych w każdym czasie i w jakimkolwiek zakresie bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników. Bez uprzedzenia mogą być zmieniane zasady korzystania z serwisu.

5. Osoby korzystające z możliwości przesłania komentarzy, opinii bądź sugestii potwierdzają, że przesłany materiał nie zawiera treści niezgodnych z prawem lub z innych względów nie nadających się do publikacji, są właścicielem materiału lub mają nieograniczone prawo przekazania nam takiego materiału oraz wyrażają zgodę na jego publikację na stronie WGZ.PL

6. Przesyłając materiał do naszego serwisu, INMODUS SP. Z O.O. nabywa nieodpłatne prawo wykorzystania, używania i dystrybuowania takich informacji bez żadnych ograniczeń terytorialnych bądź czasowych.

7. Osoby przesyłające jakikolwiek materiał informacyjny na jeden z serwerów WGZ.PL zobowiązują się nie podjąć przeciwko nam żadnych działań w związku z przekazanym materiałem i zwolnią nas z odpowiedzialności, jeśli osoby trzecie podejmą wobec nas działania w związku z przekazanym materiałem.

8. Osoby korzystające z możliwości przesyłania opinii, komentarzy bądź sugestii za pośrednictwem poczty elektronicznej wyrażają zgodę na korzystanie z adresu mailowego i danych zawartych w korespondencji w celu przesyłania informacji.

9. INMODUS SP. Z O.O. nie może dokonywać i nie dokonuje weryfikacji treści zamieszczonych przez użytkowników stron internetowych i nie ponosi odpowiedzialności za taką treść. INMODUS SP. Z O.O. może w każdym czasie i według własnego uznania usunąć wszelkie treści przekazane przez użytkowników.

 

3. Odpowiedzialność

1. Informacje zawarte w serwisie internetowym WGZ.PL zostały zebrane w dobrej wierze i na podstawie źródeł uznanych za wiarygodne, jednak żaden z podmiotów INMODUS SP. Z O.O. nie ponosi odpowiedzialności za kompletność, aktualność oraz rzetelność zamieszczonych informacji. Wszelkie informacje zawarte w serwisie WGZ.PL mogą być przedstawione w formie niepełnej, skróconej lub mogą być przedawnione.

2. INMODUS SP. Z O.O. nie ponosi odpowiedzialności za informacje umieszczone na stronach internetowych bez jej zgody udzielonej w formie pisemnej.

3. Firma INMODUS SP. Z O.O. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane pobieraniem materiałów tego serwisu i ich dalszą eksploatacją, nawet, gdy o możliwości szkody użytkownik został powiadomiony.

4. Firma INMODUS SP. Z O.O. nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub ubytki powstałe wskutek przerwy w dostępie do sieci i serwisu, błędów systemu komputerowego spowodowanego przez wirusy lub komunikację za pomocą poczty elektronicznej.

5. Serwis internetowy WGZ.PL posiadają linki do stron osób trzecich. Firma INMODUS SP. Z O.O. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści umieszczone na tych stronach, a możliwość połączenia z taką stroną nie będącą własnością Firmy INMODUS SP. Z O.O. nie oznacza, że Firma INMODUS SP. Z O.O. rekomenduje taką stronę, produkty czy usługi, o których mowa na stronach osób trzecich. Użytkownik decydując się na skorzystanie z tych linków, aby uzyskać dostęp do stron osób trzecich czyni to na własna odpowiedzialność.

 

W przypadku pytań, komentarzy lub uwag dotyczących strony internetowej, prosimy o kontakt przez e-mail: biuro@wgz.pl.pl lub na adres korespondencyjny firmy: Inmodus sp. z o.o. ul. Wilczyńskiego 25e/301b 10-686 Olsztyn