© Copyright by Inmodus 2019

Sympozjum Agrofortis

Kilka razy w roku organizujemy, specjalnie
dla naszych użytkowników, specjalistyczną konferencje, której nadaliśmy nazwę

 


       SYMPOZJUM AGROFORTIS


Na każdym wydarzeniu prezentujemy wiedzę z obszaru, w którym współpracujemy z naszymi klientami
oraz prognozujemy wspólne działania.

Właściciel serwisu:

Inmodus sp. z o.o.

ul. Wilczyńskiego 25e/301b

10-686 Olsztyn

NIP: 6423188356

REGON: 360073224

KRS: 0000533765

Konto Alior Bank:

61 2490 0005 0000 4500 7287 5186

Strona: agrofortis.pl

Mail: biuro@agrofortis.pl

Telefon: 
Piotr - 535 904 007
Marek - 537 311 306

Od pon. do pt. :

od 8.30 do 16.00

W tych godzinach jesteśmy aktywni
na wszystkich kanałach

mail: biuro@agrofortis.pl

telefon: +48 881 313 771

adres:
Centrum Handlowe H&B 
ul. Wilczyńskiego 25e/301B
10-686, Olsztyn

Przydatne informacje

Godziny otwarcia:

Kontakt

Dokumenty

Polityka prywatności

Oświadczenia woli

Nota prawna

Klasyfikacja gruntów rolnych

 

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów jest podstawowym źródłem danych o glebach w Polsce. Za klasyfikację gruntów odpowiedzialni są starostowie,
którzy dane te gromadzą, tworząc ewidencję gruntów i budynków.
Na ich podstawie odbywają się prace związane między innymi z planowaniem przestrzennym, oznaczeniem nieruchomości w księgach wieczystych, wymiarem podatków, gospodarką nieruchomościami czy ewidencją gospodarstw rolnych.
Od rzetelności danych ewidencyjnych zależą stawki podatku rolnego, należności i opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolnej czy leśnej.
 
Przez gleboznawczą klasyfikację gruntów rozumie się podział gleb na klasy bonitacyjne ze względu na ich jakość produkcyjną ustaloną na podstawie cech genetycznych gleb. Gleboznawczą klasyfikacją gruntów w Polsce objęte są grunty rolne, w tym grunty orne, a także leśne.
 
Klasyfikacja gleb pod gruntami ornymi w Polsce:
 
  • Gleby klasy 1-3 są to gleby najbardziej zasobne w składniki pokarmowe, łatwe do uprawy, urodzajne.

  • Gleby klasy 4-6 to gleby orne słabe, próba uprawy roślin na tych glebach jest zdecydowanie niższa niż na glebach wyższych klas, co daje w przyszłości możliwość przekształcenia.

Jak klasyfikować grunty?

15 grudnia 2021

|

|