© Copyright by Inmodus 2019

Sympozjum Agrofortis

Kilka razy w roku organizujemy, specjalnie
dla naszych użytkowników, specjalistyczną konferencje, której nadaliśmy nazwę

 


       SYMPOZJUM AGROFORTIS


Na każdym wydarzeniu prezentujemy wiedzę z obszaru, w którym współpracujemy z naszymi klientami
oraz prognozujemy wspólne działania.

Właściciel serwisu:

Inmodus sp. z o.o.

ul. Wilczyńskiego 25e/301b

10-686 Olsztyn

NIP: 6423188356

REGON: 360073224

KRS: 0000533765

Konto Alior Bank:

61 2490 0005 0000 4500 7287 5186

Strona: agrofortis.pl

Mail: biuro@agrofortis.pl

Telefon: 
Piotr - 535 904 007
Marek - 537 311 306

Od pon. do pt. :

od 8.30 do 16.00

W tych godzinach jesteśmy aktywni
na wszystkich kanałach

mail: biuro@agrofortis.pl

telefon: +48 881 313 771

adres:
Centrum Handlowe H&B 
ul. Wilczyńskiego 25e/301B
10-686, Olsztyn

Przydatne informacje

Godziny otwarcia:

Kontakt

Dokumenty

Polityka prywatności

Oświadczenia woli

Nota prawna

Z dniem 2 stycznia 2022 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o prawie budowlanym oraz ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
które zakłada uproszczoną procedurę budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70m².

 
Główne założenia tej ustawy to umożliwienie budowy budynków mieszkalnych o powierzchni do 70m² bez konieczności:
 

UZYSKANIA DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ

 

Budowa takich domów będzie wymagała zawiadomienia organów nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.
Jako inwestor musisz mieć prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, a także doręczyć zgłoszenie wraz z projektem budowlanym organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
W przypadku braku umiejscowionego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzja o warunkach zabudowy dla domów do 70m² wydana będzie
w ciągu 21 dni.
Przekroczenie terminów mają implikować kary dla urzędów, 500 zł za każdy dzień opóźnienia, wymierzonej przez organ wyższego stopnia.
 

USTANOWIENIE KIEROWNIKA BUDOWY

 

Zwolnienie z obowiązku ustanowienia kierownika budowy i prowadzenia dziennika budowy stanowi jedynie alternatywę dla inwestora, nie zaś obowiązek.
Do zgłoszenia budowy domu trzeba będzie dołączyć oświadczenie, że przyjmuje się odpowiedzialność za kierowanie budową w przypadku nie ustanowienia kierownika budowy.

 

PROWADZENIE DZIENNIKA BUDOWY

 

Wprowadzenie ułatwienia w zakresie budowy domów mieszkalnych jednorodzinnych nie zwalniają z obowiązku projektowania i realizacji tych budynków
w sposób określony w przepisach, w szczególności zgodnie z rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie, a także z zasadami wiedzy technicznej. Uchwalona ustawa nie wyłącza uprawnień organów nadzoru budowlanego, którym jednym z zadań jest kontrola przestrzegania
i stosowania przepisów prawa budowlanego.

Domy bez pozwolenia do 70m²

03 stycznia 2022

|

|